Valaistuksen perusteet

8.30–9.00

Aamukahvi

9.00–9.15

Valoakatemian esittely

Heikki Härkönen, Suomen Valoteknillinen Seura

9.15–10.00

Näköaistin toiminta

PDF

Taru Korja

10.00–10.30

Valaistustekniikan perussuureet ja yksiköt

PDF

Tapio Kallasjoki, Metropolia Ammattikorkeakoulu

10.30–10.40

Tauko

10.40–11.10

Valon väriominaisuudet

PDF

Tapio Kallasjoki, Metropolia Ammattikorkeakoulu

11.10–11.40

Valaistus ja energia

PDF

Tapio Kallasjoki, Metropolia Ammattikorkeakoulu

11.40–12.40

Lounas

12.40–13.25

Valon ei-visuaaliset vaikutukset

PDF

Timo Partonen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

13.25–14.00

Ihmiskeskeinen valaistus?

PDF

Henri Juslén, Helvar Oy Ab

14.00–14.30

Kahvitauko

14.30–15.00

Valaistuksen laskenta nyrkkikaavoilla ja tietokoneavusteisen laskennan lähtötiedot

PDF

Tapio Kallasjoki, Metropolia Ammattikorkeakoulu

15.00–15.45

Valaistuksen ohjaustavat

PDF

Måns Paul, Helvar Oy Ab

15.45–16.15

Häiriövalo

PDF

Tapio Kallasjoki, Metropolia Ammattikorkeakoulu