Valaistuksen perusteet

Ilmoittaudu
9.00–9.15

Valoakatemian esittely

Heikki Härkönen, Suomen Valoteknillinen Seura

9.15–10.00

Näköaistin toiminta

Taru Korja

10.00–10.30

Valaistustekniikan perussuureet ja yksiköt

Tapio Kallasjoki, Metropolia Ammattikorkeakoulu

10.30–10.40

Tauko

10.40–11.10

Valon väriominaisuudet

Tapio Kallasjoki, Metropolia Ammattikorkeakoulu

11.10–11.40

Pintavärit ja valonlähteet

Irmeli Suikki, Valovuosi Oy

11.40–12.40

Lounas

12.40–13.25

Valon ei-visuaaliset vaikutukset

Timo Partonen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

13.25–14.00

Ihmiskeskeinen valaistus?

Henri Juslén, Helvar Oy Ab

14.00–14.30

Kahvitauko

14.30–15.00

Valaistuksen laskenta nyrkkikaavoilla ja tietokoneavusteisen laskennan lähtötiedot

Tapio Kallasjoki, Metropolia Ammattikorkeakoulu

15.00–15.15

Valon tuottotavat

Tapio Kallasjoki, Metropolia Ammattikorkeakoulu

15.15–16.30

Valonlähteet

Jouni Vierimaa, Feilo Sylvania Finland Oy