Valaistuksen perusteet

9.00–9.15

Valoakatemian esittely

PDF

Heikki Härkönen, Suomen Valoteknillinen Seura

9.15–10.00

Näköaistin toiminta

PDF

Taru Korja

10.00–10.30

Valaistustekniikan perussuureet ja yksiköt

PDF

Tapio Kallasjoki, Metropolia Ammattikorkeakoulu

10.30–10.40

Tauko

10.40–11.10

Valon väriominaisuudet

PDF

Tapio Kallasjoki, Metropolia Ammattikorkeakoulu

14.00–14.30

Kahvitauko

14.30–15.00

Valaistuksen laskenta nyrkkikaavoilla ja tietokoneavusteisen laskennan lähtötiedot

PDF

Tapio Kallasjoki, Metropolia Ammattikorkeakoulu

15.00–15.15

Valon tuottotavat

PDF

Tapio Kallasjoki, Metropolia Ammattikorkeakoulu

15.15–16.00

Valonlähteet

PDF

Jouni Vierimaa, Feilo Sylvania Finland Oy

11.10–11.40

Pintavärit ja valonlähteet

PDF

Irmeli Suikki, Valovuosi Oy

11.40–12.40

Lounas

12.40–13.25

Valon ei-visuaaliset vaikutukset

PDF

Timo Partonen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

13.25–14.00

Ihmiskeskeinen valaistus?

PDF

Henri Juslén, Helvar Oy Ab